В сила от: 11/1/2023

JTN Panel - Oсновни въпроси за членство в панела

Вашата лична информация ще бъде използвана съобразно тази „Политика на конфиденциалност”.
Вашето име, адрес, телефонен номер, лична информация и отговори ще бъдат използвани съобразно тази „Политика на конфиденциалност” и няма да бъдат предоставени на трета страна без вашето съгласие.
Нашите он-лайн маркетингови проучвания нямат за цел да Ви продават продукти или да искат пари от Вас.
С Ваше съгласие, ще се свързваме с Вас чрез e-mail, така че да не Ви притесняваме в неподходящо време.
Ние уважаваме решението Ви относно участие в проучвания, отговаряне на определени въпроси или отказ от участие.
Наша главна цел е да превърнем участието Ви в он-лайн маркетингови проучвания приятно преживяване.

Информация, която получаваме и съхраняваме за Вас

JTN се ангажира с пълно съответствие с изискванията за защита на данните, определени в Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), който влиза в сила от 25 май 2018 г., всички приложими местни закони за всички държави, в които работи, и всички международни договори. Освен това JTN Panel и неговите внимателно подбрани партньори от трети страни винаги се стремят да съобразят своите практики за поверителност и да приведат своите технологии в съответствие с всички закони, кодекси и стандарти, приложими в асоциациите за проучване на пазара и проучвания на общественото мнение, като ESOMAR. Всички препратки в тази Декларация за поверителност на „JTN Panel“ или „JTN“ включват JTN и неговите родителски, дъщерни, свързани и под същия контрол компании. За целите на тази Политика „онлайн“ включва и мобилно уеб сърфиране.
При регистрацията си в JTN Panel Вие доброволно предоставяте лична информация (име, адрес, телефонен номер и e-mail) удостоверяваща Вашата самоличност, която ние съхраняваме. Друг начин за получаване на информация е чрез проучванията.
По време на регистрацията ние получаваме и съхраняваме Вашето име, адрес, e-mail и имената, рождена дата, и пол на членовете в домакинството Ви. Също така се съхранява и IP адреса на компютъра, който използвате за регистрация.
Друга информация, която получаваме е: образователна степен, пол, доходи, семейно положение, професия, вид на интернет връзката и други, с цел по-добра класификация и изпращане на подходящи проучвания до различните членове на панела.
Допълнителна информация може да бъде поискана при участието Ви в он-лайн проучванията, като например предпочитани продукти, услуги и марки. Благодарение на тази допълнителна информация ще бъдете канени за проучвания, които представляват интерес за Вас.
При участието Ви в проучвания, ние събираме вашите отговори, обединяваме ги с отговорите на другите участници и предоставяме резултатите на нашите клиенти. Вашите отговори се предоставят в общ, анонимен вид, което означава, че информацията по никакъв начин няма да носи или дава лични данни за Вас.

Използване на Вашата информация

Ние използваме Вашата лична информация за връзка с Вас, да определим дали сте подходящ/а за проучванията и да получим цялостна статистическа „картина” на участниците в он-лайн проучвания.
Ние използваме информацията за Вас, Вашето домакинство и членовете му за да определим дали сте подходящ/а за определено проучване.
Използваме Вашия e-mail, за да Ви изпращаме покани за он-лайн маркетингови проучвания и да Ви известяваме за новини относно JTN Panel.
Използваме Вашите три имена, адрес по лична карта и ЕГН, за да Ви изплатим наградите, получени от участие в проучвания. JTN Panel използва тези лични данни единствено и само, за да внесе за своя сметка дължимите, според законодателството на Република България, данъци и такси за предоставената Ви награда за участие в нашите проучвания. Вие нямате задължение нито да декларирате официално наградата си от JTN Panel, нито дължите данъци за тези награди.
Използваме личната информация получена чрез проучванията, за да анализираме резултатите. Например, може да сравним резултатите на мъже и жени.
Чрез информацията за Вас се потвърждава Вашата самоличност и адрес. При установяване на грешна или подвеждаща информация имаме право да прекратим членството Ви в JTN Panel.
Mоже да използваме информация като e-mail, дата на регистрация, IP адрес с цел проверка достоверността на нашия списък от e-mails при поискване от Доставчик на Интернет услуги.
Във връзка с гореспоменатото разкриване на лични данни, членовете на панела JTN признават и се съгласяват, че техните данни могат да бъдат прехвърляни и/или обработвани извън държавата им на пребиваване в държави, които може да не предлагат същото ниво на защита като страните в ЕС , включително Съединените американски щати. Всички такива трансфери се извършват изключително в съответствие с настоящото уведомление за защита на данните и приложимите законови разпоредби и JTN ще предприеме всички необходими мерки за поддържане на ниво на защита на личните данни, което съответства на защитата, изисквана от правото на ЕС и, ако е необходимо, ще изготви и въведе всеки подходящ набор от договорни клаузи.
Забележка: В изключителни ситуации (ако се изисква по закон, съдебна заповед и др.) личната Ви информацията може да бъде предоставена на трета страна, за което ще бъдете своевременно уведомени!

Лица под 16 години

JTN не събира Лична Информация от лица под 16 години освен с изричното съгласие на техен родител/настойник. Ние насърчаваме родителите/настойниците на лица на и под 16 години редовно да проверяват и контролират децата си при употребата на e-mail и други дейности в интернет пространството.
Понякога провеждаме он-лайн проучвания за лица под 16 години, но ние не осъществяваме директен контакт с тях. За този тип изследвания искаме одобрението на родители/настойници (членове на панела) за да може лицето под 16 години да участва.
Мерки за сигурност на Вашата информация
Защитата на всяка информация получена от посетителите и членовете на JTN Panel на нашата страница е от изключителна важност за нас. Уверяваме Ви, че сме взели необходимите мерки за сигурност за предотвратяване за загуба, злоупотреба или промяна на Вашата информацията. За съжаление, нито един трансфер на данни по Интернет не може да гарантира пълна сигурност. Поради този факт, JTN не може да гарантира абсолютна сигурност на цялата информация, която Вие препращате до нас. Веднъж, след като сме получили Вашата информация, ние правим всичко възможно, за да осигурим нейната защита в нашите системи.
Вашият JTN Panel-профил и лична сметка са защитени с парола, така че единствено Вие имате достъп до личната си информация. Не забравяйте да излезете от Вашата JTN-сметка и да затворите сайта след като приключите с работата си в него. Това е необходимо, за да сте сигурни, че други хора няма да достигнат до Вашата сметка и личната Ви информация в случаите, когато заедно с други лица използвате един и същи компютър или работите на компютър на обществено място като библиотека или Интернет-кафе.
Използване на Интернет технология („Кукита” и „Log файлове”)
„Кукитата” представляват малко количество информация, което се изпраща от интернет сървъра и се записва върху харддиска на Вашия компютър. „Куки” файла може да съдържа различна информация като потребителски идентификационен номер, който се използва за проследяване на страниците, които сте посетили. Ние използваме тези „кукита”, за да оптимизираме дейността си, например като следим вашата активност в панела.
Повечето браузъри са настроени да приемат „кукита”. Ако желаете, бихте могли да нагласите браузъра си да Ви информира всеки път, когато интернет страницата се опитва да изпраща „куки”. В този случай можете да откажете да приемете тези „кукита” - Вие все още ще можете да виждате страницата, но някои от нейните функции може да не работят.
В „log файловете” се съдържа информация за Вашия IP адрес, вида на браузъра, който използвате, интернет доставчика, вида на платформата, с която работите (Windows 98, 2000, XР и др.), час и дата, и др. Информацията от тези „log файлове” се използва само за администриране и обновяване на нашата интернет страница.

Видове e-mails от JTN панела:

Изпращаме e-mail (генериран от нашата система за автоматичен отговор) на всеки нов член за потвърждаване на регистрацията.
Изпращаме e-mails на членовете на панела, за да ги поканим да участват в проучване.
Често изпращаме e-mails по случай празници и да Ви уведомим за новости в системата.
Изпращаме e-mails в отговор на Ваши въпроси.

Връзки към други интернет страници

JTN Panel може да съдържа връзки към други интернет страници. Моля, обърнете внимание, че тяхната политика на конфиденциалност може да бъде различна от нашата и Ви препоръчваме да ги прочетете.

Промени в „Политиката на конфиденциалност”:

JTN Research си запазва всички права да извършва промени на „Политиката на конфиденциалност”. В такъв случай предварително ще бъдете уведомени чрез e-mail.

Прекратяване на членство

Ако по някаква причина не желаете да сте повече член на JTN Panel и да участвате в он-лайн маркетингови проучвания, може да поискате Личната Ви Информация да бъде премахната от списъка ни с активни членове по всяко време по следните начини: (1) достигайки до „Вход” опцията на страницата ни, избирате в дясно „Отказ от членство”; (2) като изпратите e-mail на адрес service@jtnpanel.com.

Права

Право на оттегляне на съгласието и изтриване на личните данни. Вие можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време като следвате процедурите в раздел „Прекратяване на членство“. Моля имайте предивд, че по този начин приключвате участието си в JTN Panel и ще изгубите събраните до момента точки. Вашите лични данни ще бъдат изтрити, освен в случаите, когато са необходими за спазване на правни задължения.
Право на коригиране. Имате право на коригиране на предоставените от Вас лични данни.
Право на достъп. Имате право да поискате информация за личните данни, които съхраняваме за Вас. Имате право на едно безплатно копие от данните, в машинно-четим формат. Запазваме си законовото право да наложим такса за всяко следващо копие, което поискате.
Право на възражение. Може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че обработването не се основава на Вашето съгласие.
Право на подаване на жалба. В случай на предполагаемо нарушение на приложимите закони за защита на личните данни, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган във Вашата държава.
Срок. Ще се постараем да изпълним Вашето искаме в 30-дневен срок, като този срок може да бъден удължен в зависимост от спецификите и сложността на Вашето искане или съответните законови разпоредби.

Връзка с нас:

Повече информация или въпроси относно нашата „Политика на конфиденциалност”, могат да се отправят на адрес: service@jtnpanel.com