ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Настоящото споразумение представлява „Договор за членство в панела” между Вас и JTN Panel. Понякога JTN Panel е упоменат като "JTN", "ние", "нас" или "наш". В този договор ще намерите условията за използване на услугите предлагани Ви от нас. Ако имате някакви въпроси, на които нашата секция за Често задавани въпроси не може да отговори, моля свържете се с Отдел клиенти. Ако не сте съгласни с условията, моля не използвайте сайта. Ползването на www.jtnpanel.com ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

 1. Ползване на тази интернет страница и услугите предлагани на нея
  Използването на тази интернет страница се извършва единствено съобразно условията на този договор, само за лично ползване с не рекламна цел. Право на членство се предоставя на лица на възраст над 18 години или на непълнолетни лица над 16 години, които имат позволението на родителите си да открият и поддържат он-лайн акаунт. В случай, че не отговаряте на критериите, моля не използвайте нашите услуги. Можете да прекратите членството си в панела по всяко време, съгласно нашата Политика на конфиденциалност.
 2. Право на членство
  Право на членство се предоставя на лица на възраст над 18 години или на непълнолетни лица над 16 години, които имат позволението на родителите/настойниците си да открият и поддържат он-лайн акаунт. В случай, че не отговаряте на критериите, моля не използвайте нашите услуги. JTN може да откаже своите услуги на всеки и по всяко време по собствено усмотрение.
 3. Такси за участие
  Няма такса за присъединяване към JTN Panel. Членството е напълно доброволно и безплатно. JTN си запазва пълните права да променя или добавя услуги по всяко време. Ако това стане и някаква такса бъде добавена за услугите ние ще Ви информираме чрез e-mail предварително.
 4. Достъп и потребителска парола
  Можете да посетите нашата страница като посетител без да използвате потребителска парола. За да използвате някои определени услуги на страницата като например участие в проучвания, трябва да бъдете регистриран член на JTN Panel. Личната информация, която предоставяте при Вашата регистрация трябва да бъде валидна. При предоставяне на недостоверна, некоректна или непълна информация на нас или наши представители и партньори, JTN има право да прекрати Вашето членство, да откаже достъпа Ви до тази страница и да отнеме натрупаните Ви до този момент JTN точки и/или награди. За да имате достъп до членската зона трябва да въведете парола и личен e-mail адрес. Вие сте отговорни: (1) да пазите Вашата парола в тайна и да поемете пълната отговорност за действията извършени с Вашата парола; (2) да не предоставяте Вашата парола на други потребители; (3) в случай на неоторизирана употреба на Вашия акаунт, незабавно да ни уведомите. В он-лайн панела на JTN може да се регистрира само едно лице от домакинството, но в проучванията могат да участват и други, нерегистрирани членове (майка, баща, брат, сестра, съпруг, съпруга и др.). В тези случаи JTN ще Ви уведоми предварително, за да получи Вашето и тяхното съгласие, без да е необходима нова регистрация.
 5. Неправомерно използване на интернет страницата
  Не е позволено да използвате техники за съхраняване и разпространение на информация от страницата на панела или да променяте и манипулирате отговорите, резултатите, и наградите от проучванията. Възпрепятстването на нормалното функциониране на интернет страницата е неправомерно. Информацията, публикувана в тази интернет страница не трябва да се използва в други такива без съгласието на JTN. Публикуването на заплахи, обиди, скандална информация, както и всякакви противозаконни материали е забранено. Данните на лица, публикували подобни материали ще бъдат предоставени на властите при поискване.
 6. Интелектуална собственост
  Цялото съдържание на тази интернет страница и проучванията - текст, видео, картинки, аудио визия, логота и други материали са интелектуална собственост на JTN или JTN е упълномощен за тяхното използване (търговски марки, авторски права, патенти, професионални тайни) от своите партньори. За да ги използвате с цел промяна, копиране, разпространение и т.н. Ви трябва одобрението на JTN.
 7. Предметни томболи, промоции и парични награди
  Понякога JTN може да организира или предлага предметни томболи, програми за точки и други промоции във връзка с панела. Вие ще бъдете своевременно уведомени.
 8. Промяна на профила
  Очакваме от Вас да ни информирате ако настъпят промени в личната Ви информация: име, адрес, телефон, e-mail адрес, както и демографска информация както е описано тук. Промените се извършват в личния Ви профил, след като влезете в членската зона с въвеждане на парола и e- mail адрес. JTN от своя страна ще обнови профила Ви в базата данни. Ако по някаква причина не желаете да сте повече член на JTN Panel и да участвате в он-лайн маркетингови проучвания, може да поискате Личната Ви Информация да бъде премахната от списъка ни с активни членове по всяко време по следните начини: (1) достигайки до „Вход” опцията на страницата ни, избирате в дясно „Отказ от членство”; (2) като изпратите e-mail на адрес service@jtnpanel.com.
 9. Връзка с JTN
  Всички писма, които изпращате до JTN, съдържащи някаква информация, въпроси, коментари, предложения и други ще бъдат считани за неконфиденциални и без повишен приоритет, освен ако това не е предварително посочено. Ние имаме право да използваме идеи, концепции, знания или техники изпратени до нашата страница от Вас без възнаграждение и за различни цели, което включва разработка, реализация и маркетинг на продукти и услуги.
 10. Конфиденциалност
  Нашата гаранция за конфиденциалност е описана в Политика на конфиденциалност и е неразделна част от настоящия договор.
 11. Без гаранция
  Услугата се предоставя както е - с всички недостатъци и в състоянието, в което е. Точността и актуалността на информацията, получена от услугата, не се гарантира. Ние и нашите партньори не даваме никакви изрични гаранции, ангажименти или условия. Може да имате допълнителни потребителски права според съответното местно законодателство, които не се променят от този договор. Всякакви подразбиращи се гаранции се отхвърлят, вкл. такива за продаваемост, годност за определена цел, разумни усилия и ненарушение.
 12. Промени
  JTN може да променя общите условия по договора. Промяната влиза в сила след публикуването им на нашата страница. При промяна ние се задължаваме на видно място в главната си страница да публикуваме съобщение, че има промяна на договора. Ако не приемате промяната, трябва да прекратите или спрете използването на услугата преди промяната да стане валидна. Ако не спрете да използвате услугата, това означава, че приемате промяната и ще продължите използването й в съответствие с нея.
 13. Общо спазване на законите
  Длъжни сте да спазвате всички приложими закони, постановления, наредби и регулации относно използването на нашите услуги.
 14. Прекъсване и прекратяване на членството
  Ние си запазваме пълните права да прекъснем временно или да прекратим за неопределен период Вашето членство, в случай че нарушите Споразумението или не успеем да потвърдим или верифицираме предоставената от Вас информация, без каквито и да било обезщетения.
 15. Съобщения
  Освен ако изрично не е посочено друго, всички съобщения към вас ще бъдат изпращани на e-mail адреса, който Вие сте ни предоставили по време на регистрация или на друг посочен от Вас адрес. В рамките на 24 часа съобщението ще се счита за изпратено, освен ако изпращащата страна не е получила известие, че e-mail адресът е невалиден. Също така е възможно да Ви изпратим съобщение по предплатена поща или препоръчано писмо на посочения адрес в регистрационната Ви форма. Съобщението ще се счита за получено от момента на получаване на писмото.
 16. Общи положения
  Всеки конфликт или искане, който възникне във връзка с нашия Договор, ще се решава съгласно разпоредбите на българското законодателство. Всички части от този договор са валидни до пълната степен, позволена от закона. Някои написани части от договора може да не са приложими. В такъв случай съответните условия се заменят с възможно най-близки до първоначалните. Останалата част от договора не се променя. Това е целият договор между вас и нас по отношение на използването на услугата. Той има приоритет над всички предишни договори и споразумения за използването на услугата. Ние не гарантираме продължителен, непрекъснат или абсолютно сигурен достъп до нашите услуги, поради което при работата с нашия сайт трябва да се отчитат и факторите извън нашия контрол. С регистрацията си в панела Вие декларирате, че сте се запознали, приемате изцяло и се задължавате да спазвате условията на договора, изложени по-горе.
 17. Без агенция
  Вие и JTN Panel сте независими страни по настоящия договор и нищо в него не създава партньорски и/или трудови взаимоотношения, привилегии, търговско представителство или съвместно предприятие между Вас и JTN Panel. Нямате правомощия дa осъществявате или приемате каквито и да е предложения от името на JTN Panel или да ни представлявате.
 18. Ограничаване на отговорността
  JTN Panel предупреждава и не носи отговорност за загуби, пропуснати ползи, пропуснати делови възможности, последващи непредвидени или други косвени загуби, произтичащи или имащи отношение с настоящия договор.
 19. Въпроси към нас
  Повече информация или отговори на въпроси относно нашата страница и услугите предлагани от JTN Panel, могат да бъдат получени на адрес: service@jtnpanel.com.