За нас

JTN Panel е собственост на JTN Рисърч ЕООД. Фирмата е базирана в София и основната ѝ дейност са маркетингови проучвания.

Ние събираме информация за хората и техните предпочитания за продукти, услуги, реклами. Като член на JTN Panel, Вие ставате част от тези, които желаят да участват доброволно в он-лайн маркетингови проучвания, провеждани от Джей Ти Ен Рисърч и/или нейни клиенти.

При участието Ви в нашите проучвания, ние събираме Вашите отговори, обединяваме ги с отговорите на другите участници и предоставяме резултатите на нашите клиенти. Вашите отговори се предоставят в общ, анонимен вид, което означава, че информацията по никъкъв начин няма да носи или предоставя лични данни за Вас, както и за отговорите, които сте дали.

Без Вас нашата работа би била невъзможна. Вие сте движещата сила зад това начинание. Ето защо ние винаги насърчаваме членовете си да ни информират, ако считат че има нещо, което можем да подобрим. Ако имате някакви предложения или идеи, моля изпращайте ги до нас на е-mail: service@jtnpanel.com